Stockholms villahushåll klarade vinterkylan bra

Efter den hårdaste vintern på länge så har Fortum låtit SKOP undersöka hur Stockholms villahushåll klarat vintern. Till skillnad från annan infrastruktur så har värmeförsörjningen varit närmast felfri, och det oavsett uppvärmningsform. Den grupp som har drabbats av avbrott är främst de med värmepumpar. De mest nöjda kunderna har bergvärmepumpar, tätt följt av fjärrvärme.  Det visar en färsk undersökning från SKOP.

Undersökningen, som genomförts bland 400 slumpvis utvalda hushåll i Bromma och Enskede, representerar ett brett urval av uppvärmningsformer. De största är elvärme (26%), fjärrvärme (25%), bergvärmepump (23%) samt luftvärmepump (13%). Övriga har olja, gas, biobränsle, ved eller pellets.

– Att stockholmarna upplever värmeförsörjningen som pålitlig och prisvärd efter en vinter som denna visar att värmemarknaden i Stockholm fungerar. Ska man tolka undersökningen så är det bergvärmepumpar och fjärrvärme som är mest attraktiva inför framtiden, säger Anders Egelrud, VD för AB Fortum Värme.

Överlag har få upplevt störningar under vintern – bara 7 procent har drabbats av driftstörningar. På frågan om den kalla vintern fått dem att börja fundera på att byta uppvärmningsform så svarar ändå 13 procent ja. På frågan om de upplever att de har en prisvärd uppvärmningsform så svarar 71% ja, mest nöjda är de med bergvärmepumpar, följda av fjärrvärmekunderna och de med luftvärmepump..

På en sammanfattande fråga om hur nöjd man är med sin värmeförsörjning så vinner bergvärmepump med ett snittbetyg på 4,7, följt av fjärrvärme på 4,4 och luftvärmepump på 4,2

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av AB Fortum Värme telefonintervjuat 404 slumpmässigt utvalda boende i villa och radhus i Bromma och Enskede om deras inställning till uppvärmningen av bostaden. Undersökningen genomfördes den första veckan i mars 2010.

Jens Bjöörn, Kommunikationschef tel: 0702-98 41 25