Stora miljövinster när kyla blir värme hos Interxion

Fortum har installerat en av Sveriges största värmeväxlare för fjärrkyla hos Interxions datacenter i Akalla utanför Stockholm. Anläggningen har tagits i drift i etapper och förser från och med idag hela den senaste expansionen på 1000 kvadratmeter med fjärrkyla.

Interxion, som köper fjärrkyla av Fortum för att kyla ner sina datahallar kan i och med detta leverera tillbaka restvärme till Fortum, värme som annars skulle gå förlorad. Restvärmen från Interxion motsvarar uppvärmningsbehovet av 15 000 lägenheter per år.

– Anläggningen hos Interxion är ett mycket bra exempel på hur man med enkla medel kan bygga en miljövänlig lösning som samtidigt skapar ekonomiska fördelar för båda parter. Med hjälp av restvärmen från Interxion kan vi minska tillförseln av nya bränslen i vår produktion och därmed spara på jordens resurser, säger David Isacsson, kundansvarig Fortum Värme.

Lösningen ger stora miljövinster för både Interxion och Fortum. Interxion är i snabb tillväxt i Sverige och har som alla datacenter ett stort energibehov. När denna lösning används blir de nu i princip helt koldioxidneutrala.

– Vi är glada över att vår överskottsvärme nu kommer till användning i fjärrvärmenätet. Datacenterbranschen är en viktig exportnäring för Sverige och med denna lösning visar vi att vår bransch kan vara både energieffektiv och fungera som en energikälla för samhället. Dessutom sänker vi våra kostnader för kylning av vår anläggning, säger Peder Bank, Nordisk vd på Interxion.


Så fungerar det
Interxion använder fjärrkyla som kommer från Fortums anläggning i Akalla. Kylan, pumpas runt i ett slutet system och kommer in i Interxions kylsystem via värmeväxlaren. När vattnet sedan pumpas runt för att kyla datacentret värms vattnet upp. När vattnet gjort sitt jobb hos Interxion pumpas det tillbaka via värmeväxlaren som varmvatten och tillbaka till Akalla där det används för att värma upp fjärrvärmenätet.


För mer information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson Hahne, marknadschef Interxion Sverige, 0733-98 00 07
David Isacsson, Key Account Manager, Fortum Värme, 0739-400 856


Om Interxion
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och levererar sina tjänster till en lång rad kunder genom 34 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 450 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 19 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se