Stormen Alexander påverkade inte Fortums elnät

Stormen Alexander tog i natt en sydligare bana än befarat. På Fortum var vi väl förberedda för att våra kunder inte skulle drabbas mer än nödvändigt. Nu påverkades våra kunder inte alls, vilket vi är glada för.

– Sedan 2005 har vi grävt ned 10.000 km kabel i mark och där det varit mer lämpligt byggt isolerad luftledning. Totalt har Fortum 70.000 km ledning. Under kommande år ökar vi våra investeringar ytterligare, för att våra kunder ska få en elleverans som både är vädersäker och anpassad för framtiden, säger Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortum Distributions elnät.

För mer information kontakta:

Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10