Svenska och finska perspektiv på kärnkraften

Grannländerna Sverige och Finland ligger i framkant inom kärnkraften både avseende teknik och säkerhet. Trots detta är synen på kärnkraftens framtid helt olika. I Finland byggs ny produktion i Sverige talas det om en förtida avveckling.

Under torsdagen avslutade vi vår närvaro i Almedalen med ett seminarium där detta diskuterades, vid namn ”Svenska och finska perspektiv på kärnkraften”.

Moderator var Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, och hon modererade samtalet mellan Petra Lundström, chef kärnkraft Fortum, och Göran Hult, chef kärnkraft, Fortum Sverige.

20150702_090558
Göran Hult, chef kärnkraft Fortum Sverige, berättade att 70 procent av svenskarna vill ha kvar kärnkraften så länge det går och att det opinionmässigt inte skiljer sig inte så mycket åt mellan länderna. Politiskt är det däremot stor skillnad. I Sverige är man betydligt mer negativ i jämförelse med i Finland. I Sverige har man skjutit upp förnyelseprojekt och ständigt haft en osäkerhet kring kärnkraftens framtid och hur länge anläggningar ska vara i drift. Nu däremot vill man ha kvar kärnkraften till den tekniska tiden löper ut.

I Finland har detta aldrig varit en diskussion och man har satsat betydligt mycket mer på intern kompetens angående kärnkraft. Det är även stora skillnader i ekonomiska förutsättningar länderna emellan. Skatter och avgifter ligger på 1.9 öre/kWh i Finland och på 12 öre/kWh i Sverige. Göran Hult avslutade med att adressera Energikommissionen. Han betonade att de bör se över om kärnkraften ska vara kvar för att leverera el till elintensiv industri.

20150702_091214
Vad beror då skillnaderna mellan Sverige och Finland på? Petra Lundström berättade att det aldrig har varit någon folkomröstning i Finland, kärnkraftens vara eller icke vara har aldrig varit en diskussion. Finland har dessutom en relativt hög andel fossil kraft och mycket mindre vattenkraft.

Publiken på seminariet var mycket engagerad och hade många välformulerade frågor. Bland annat kom frågor om bygget av ett nytt kärnkraftverk i finska Fennovoima och hur vi ser på framtiden för Oskarshamn 1 och 2.