Svenskarna är villiga att betala för ett bra klimat

BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change, där Fortum är medlem har låtit sifo göra en undersökning om svenskarnas vilja att välja produkter som gynnar klimatet. Resultatet är mycket positivt och i rapporten kan man bland annat läsa att:

·       3 av 4 personer är beredda att betala mer för en vara om den är bra  för klimatet,

·       mer än varannan svensk har någon gång valt bort en produkt för att den inte är bra för klimatet,

·       fler än 60% vill att företag redovisar sin klimatpåverkan offentligt,

·       1 av 4 tror att det lönsamheten är lägre i företag som tar klimatansvar,

·       mer än varannan person vill jobba i ett företag som tar klimatansvar.

 

Svenska Dagbladet har plockat upp rapporten och har en artikel näringslivsbilagan.