Sverige klart för storskalig elbilsintroduktion

För att stimulera introduktionen av elbilar använder sig flera länder av stora stödprogram. Stockholm stad och Fortum visar i sitt samarbetsprojekt på hur det även går att driva på utvecklingen från lokalt håll. Genom att förbättra förutsättningarna för elbilarna lokalt genom att söka undanröja praktiska hinder, sätta upp lättillgänglia laddstolpar, se över regelverk och initiera samupphandling av elbilar.

– Vi har kommit en bra bit på vägen i Stockholm och hanterar de praktiska frågor som kan uppkomma. Jag tror också att det är viktigt att visa att vi som politiker tror på att elbilar är en del av framtiden ett exempel är miljöprogrammet till Norra Djurgårdsstaden där det finns mål kring smarta elnät och där kan elbilar ingå som en del av energiförsörjningen lokalt, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i  Stockholm.

De stora tillverkarna lanserar i redan i år elbilar i stor skala och de kommande åren har vi både ett stort utbud av både sport och familjebilar ute på våra gator.

-Transportbehovet fortsätter att öka och vi får allt fler bilar. Därför är en av de viktigaste insatserna för att minska utsläppen av växthusgaser att få ut fler elbilar på gatorna. Dagens regelverk behöver förändras för att Sverige ska komma i fråga som marknad för elbilstillverkarna. Det säger Marie Fossum, affärsområdeschef för Fortums elbilssatsning.

Bakgrundsinformation:

Fortum och Stockholms stad arbetar gemensamt för att uppnå visionen Elbilsstad 2030 med följande målsättningar:

· Citytrafiken i det närmaste utsläppsfri och bullerfri 2030
· Tillgång till snabbladdning och vanlig laddning där man behöver den
· Elen i laddstolparna förnyelsebar eller koldioxidfri
· Stockholm ett internationellt föredöme såväl i andel elbilar som antalet laddstolpar

Läs mer om Fortums arbete med introduktion av elbilar i rapporten – sverige får inte missa Elbilarna

För ytterligare information kontakta;

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134 (vidarekopplad till mobil)

Oliver Carrá, tf pressekreterare för Ulla Hamilton tfn: 08-508 29 202 (vidarekopplad till mobil)