Sveriges energianvändning kan effektiviseras med 50 procent. Men hur?

Ja, den frågan var ämnet för IVA:s seminarium ”Nya affärsmodeller för energieffektivisering” som startade kl 8.30. Fokus för seminariet var just konkreta exempel på affärsmodeller, bland annat Fortums Öppen Fjärrvärme där vi utnyttjar energi som redan finns men går till spillo.

Seminarium: Sveriges energianvändning

Det var ett välbesökt seminarium uppdelat i två delar, först presenterades konkreta affärmodeller och därefter diskuterades samhällets förutsättningar och regelverk. Enighet rådde kring att energieffektivisering handlar om massa små saker, dvs många bäckar små bildar stor å..

Seminarium: Sveriges energianvändning

Birgitta Resvik från Fortum berättade om Öppen Fjärrvärme och om den potential som finns i den affärsmodellen. Fortums utbyggda fjärrvärmenät gör det möjligt att utveckla energisystemet och involvera fler aktörer för att fördela om det lokala värmeöverskott till de som behöver energi. Enbart i Stockholm har man inventerat restvärme och funnit 1TW värme att återvinna och fördela. Fortums egen energi konkurrensutsätts och trimmar vår produktion. Det är ett sätt att fortsätta effektivisera fjärrvärmebranschen.

Seminarium: Sveriges energianvändning

Andra konkreta exempel bjöd bland annat Per-Arne Rudbert från Humlegården med projektet ”att mäta är att veta” där de utvecklat en app för att visa kundernas förbrukning vilket driver energieffektivisering. Håkan Jönsson, Gävle energi, berättade om samarbetet med Billerud Korsnäs som resulterade i en positiv lösning där Korsnäs fick ånga och el och Gävle Energi fick hetvattnet till sina fjärrvärmenät. Harald Överholm, Eneo Solutions, presenterade en lösning där alla energilösningar på en fastighet, installationer, infrastruktur, energieffektivisering görs om till tjänster.

Seminarium: Sveriges energianvändning

Seminarium: Sveriges energianvändning

Men förutsättningar för utveckling av energieffektiva lösningar och affärsmodeller är viktiga.  Kjell Jansson, Svensk Energi, Anne Vadazs Nilsson, Energimarknadsinspektionen, Maria Sandquist, Teknikföretagen och Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, framhöll att marknadens parter  är absolut viktigast men att ett gott marknadsklimat samtidigt behövs. Anne Vadazs Nilsson och Maria Sunér Fleming framhöll hur positivt Fortums projekt Öppen Fjärrvärme är.

Seminarium: Sveriges energianvändning

År 2007 fanns det lika många datahallar som oljefält – 70 000 i världen. År 2013 fanns det lika många datahallar som bensinstationer i G7-länderna – 200 000 stycken. I denna växande elförbrukning finns en enorm kapacitet att utnyttja. Faktum är att Stockholms datahallar idag producerar 500 GWh värme, vilket skulle kunna värma upp 57 00 bostäder, dvs en stad lika stor som Norrköping.