Sveriges utgångsläge är gott – men tar vi tillvara på det?

Måndagen den 23 november var stora delar av Energisverige samlade för Dagens Industris årliga energikonferens. Att Sverige har ett mycket bra utgångsläge när vi ska utveckla vårt energisystem för att möta framtiden framgick tydligt under dagen.

I World Energy Councils årliga ranking kliver vi upp ett steg och har nu  världens näst bästa energisystem. Bara Schweiz är bättre än Sverige på att kombinera hållbarhet i energisystemet med leveranssäkerhet och låga, jämlika priser. Precis som i Sverige bygger Schweiz sitt system på vattenkraft och kärnkraft.

Enligt VD för Eon Sverige, Jonas Abrahamsson, kan vi göra omställningen mot ett helt förnybart system smart och billigt eller bara dyrt. Hur vi lyckas beror på hur vi tar tillvara vårt unika utgångsläge. Om vi tar tillvara den produktion vi har i dag och inte tvingar ut väl fungerande produktion så har vi gott om tid för att omforma vår energiförsörjning och samtidigt klara konkurrenskraften. Även om kärnkraften inte stod i fokus så konstaterade Vattenfalls VD Magnus Hall att om man tar bort kärnkraftskatten så är dagens kärnkraft både billig och bra för klimatet.

Skatter och subventioner snedvrider
Ett återkommande tema var att de låga marknadspriserna inte i sig är den största utmaningen för att investera i energiproduktionen. Genom att kraftigt subventionera intermittent produktion, framförallt vindkraft, och samtidigt straffbeskatta traditionell storskalig produktion av kärnkraft och vattenkraft så har man undergrävt konkurrenskraften för den basproduktion som är helt oundgänglig i ett elsystem. Det har skapat en obalans på marknaden och kan på sikt leda till en situation där all ny nödvändig produktion kommer att bli beroende av någon typ av subvention. Situationen kan liknas med den som redan råder inom EU:s jordbrukspolitik. Fortums nya koncernchef Pekka Lundmark visade tydligt hur proportionen mellan skatter och subventioner ser ut för olika kraftslag.

skatterosubventioner