Tillsammans för en renare värld – Almedalen 2017

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi. Världen förändras och vi måste förändras med den. Under årets seminarier under Almedalsveckan lyfter vi ett antal frågor som vi ser är avgörande för resan mot en hållbar värld.

Cirkulärekonomin leder till effektivare resursutnyttjande men också ett ökat energibehov. I omställningen till ett förnybart energisystem blir tillståndsprocesser och regelverk centrala för genomförandet. Den tekniska utvecklingen öppnar för nya kundlösningar, men är elmarknadens regelverk anpassade? Kan de nordiska länderna verkligen dra fördel av digitaliseringens möjligheter genom att ta en ledande roll när alla delar av energisektorn utvecklas?

Vi arrangerar fyra seminarier i egen regi samt ytterligare tre seminarier som sker i samverkan i våra lokaler.
Läs mer om varje seminarie och spara ned det i din kalender genom att klicka på respektive bild.

Välkomna, så ses vi i Almedalen!