Tillsammans gör vi skillnad

Stockholms Stadsmission har i mer än 160 år klivit in där de offentliga resurserna och insatserna inte räcker till. Under dessa år har verksamheten anpassats efter de behov som funnits i Stockholm. Men utgångspunkten har stått fast – att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Det är ett arbete som vi bara kan göra tillsammans med andra. Det är tack vare gåvorna från privatpersoner, företag och stiftelser som vi kan hjälpa.

I år bjuder Fortum, som är ett av våra partnerföretag, in er alla för att bidra till att de som befinner sig i hemlöshet får möjlighet att fira jul i gemenskap. Jag hoppas att du redan placerat ut en eller flera lampor på www.ljusarejul.se. Gåvorna från den kampanjen gör att vi kan fortsätta att utveckla och anpassa våra verksamheter utifrån de behov vi möter på gatan, i staden. Den 20 november presenterade vi vår årliga hemlöshetsrapport i Sveriges Riskdag. Rapporten, som är den femte i raden, ger oss möjlighet att åskådliggöra utvecklingen av hemlösheten över tid och inte bara ögonblicksbilder. I år fokuserar vi på en oroväckande tendens – ökat antal äldre som lever i hemlöshet.

I våra verksamheter märker vi tydligt av att fler äldre riskerar att hamna i hemlöshet. När besökare tidigare kom till vår äldreverksamhet för att bryta ensamhet, så gör kommer allt fler för att få hjälp med akut stöd till basbehoven. Vi kan vänta oss att den gruppen ökar när antalet som är 65 år eller äldre beräknas bli fler inom de närmaste fem åren. Det är en oroväckande trend vi ser. Inte minst i Stockholm är det är en tuff bostadsmarknad som påverkar många fattiga pensionärer med svag ekonomi. Eftersom äldre som hamnar i hemlöshet lätt fastnar i utanförskapet behöver inte minst kommunerna börja arbeta planerat med denna grupp.

Nuläget visar dock att få kommuner i Stockholm arbetar aktivt för att minska hemlösheten, exempelvis har bara 8 av 26 kommuner en övergripande plan mot hemlöshet. På vårt akutboende Bostället var drygt en av tio besökare över 60 år och på Boställets stödboende som tar emot människor under en längre period var nästan en fjärdedel över 60 år gamla. Så kan vi inte ha det.

Att vi har äldre som lever i hemlöshet har länge varit en fråga det varit tyst om. Jag hoppas att vi nu satt ljus på frågan och uppmärksammat beslutsfattarna om den oro vi känner.

Det är lätt att skapa sig lite distans till dessa livsöden genom språket, att prata om grupper och ålderskategorier. Men vi får inte glömma de människoöden som statistiken består av. Det är Ulla som vid 80 års ålder och med sin dotter boendes i Australien plötsligt fann sig stå på gatan och tillbringade ett år i bil och på akutboende innan bostadsfrågan började lösa sig steg för steg. Eller Torbjörn, den aktive företagaren vars värld bokstavligen rasade ihop när hans mor gick bort. Det är de som likt Ulla och Torbjörn befunnit eller befinner sig i en mycket svår livssituation som vi på Stockholms Stadsmission kan stötta med det som de behöver.

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Genom det bidrag du och Fortum ger skapas en möjlighet att ge det stöd som såväl behövs.

Hälsningar

Sandra Axell, tf. Kommunikation- och Insamlingschef
Stockholms Stadsmission