Torr väderlek gav stigande elpris i september

Höst

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

Under september steg spotpriset på el på grund av torrt väder och sjunkande vattenmagasin. Priset på framtida el föll dock en aning på grund av fallande kolpris och CO2-pris. Prisnedgången på framtida el motverkades dock av de sjunkande vattenmagasinen och av stigande $/EUR kurs som gör kolkondensproduktion i Europa dyrare.

Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under september blev 34,9 Euro/MWh, vilket var 2,8 Euro/MWh högre än föregående månad. Priset på el för 2015 föllmed 0,3 Euro/MWh och landade på 32,5 Euro/MWh (30.9). CO2 priset föll i september och landade på 5,8 Euro/ton (30.9) vilket var ca 0,6 Euro/ton lägre än i slutet av augusti. Priset på kol för 2015 föll med 4,8 $/ton och landade på 74,2 $/ton (30.9).

Det har varit mycket torrare än normalt i september, cirka 44 procent mindre nederbörd än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 75,1 procent i slutet av september vilket var 9 procent lägre än medianen för perioden 1990-2012.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73