Trefaldig utmaning för energiförsörjningen i världen

World Energy Council, WEC, grundades 1923 och är ett globalt forum som värnar en hållbar framtid för världens energiförsörjning. I nätverket finns 93 nationella kommittéer som representerar över 3000 medlemsorganisationer, inklusive regeringar, industrier och experter.

I en ny rapport från WEC lyfter organisationen fram det man kallar ”World Energy Trilemma”, någonting som organisationens chef, Dr Christoph Frei (tredje från vänster i bilden nedan), beskriver så här: ”Å ena sidan har vi en extremt angelägen fråga om tillgång till energi och på den andra sidan har vi en miljöutmaning. Samtidigt ser vi att världens energiförbrukning kommer att fördubblas redan till 2050. Hur kan vi värna dessa tre ansvar och bemöta det faktum att vi står inför en extrem energiutmaning? ”

Energi behövs för att lysa upp vår värld, värma vår mat, hålla oss i kontakt med varandra. Behovet av energi har ökat dramatiskt i och med att världens befolkning ökat med fyra miljarder människor från 1960 till i dag. Vi står inför en global kris om vi inte hittar alternativ energiförsörjning. Birgitta Resvik , chef för Fortums samhällskontakter i Sverige,  är väl insatt i WEC:s arbete. Så här svarar hon på frågan om vilka lösningar som är mest angelägna i olika delar av världen:

– När det gäller tillgång till energi kan vi konstatera att världen har en gigantiskt utmaning då närmare 1,3 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till el och annan ”ren” energi för matlagning. Detta är inte minst en social fråga som främst drabbar kvinnor; många unga flickor hålls från skolan för att hjälpa till och samla bränsle. Tillgång till el är ofta vägen till en bättre utbildningsnivå, eftersom det då helt enkelt går att läsa läxor på kvällarna. Detta är ju inget som vi i Sverige går och grunnar på, utan när vi talar om säker energiförsörjning är det geopolitik.

Den andra delen av trilemmat är miljöutmaningen. 70 procent av världens elproduktion är fortfarande fossilbaserad. Samtidigt möter vi just nu både billigare kolpriser och en gasrevolution, i form av skiffergas med låga priser i USA. Så användningen av fossilt ökar. Därför behövs kraftfulla styrmedel och en global klimatpolitik. Därför är det av oerhört stor vikt att det befintliga handelssystemet ETS vidmakthålls, och att det länkas till flera handelssystem i andra delar av världen. Det tredje benet i analysen handlar om att det måste vara ekonomiskt rimligt för konsumenterna att använda energin effektivt. Det påverkas givetvis av regelverk och den tekniska utvecklingen för nya energislag. En högaktuell fråga är hur mycket vi ska subventionera ny förnybar produktion, vilket i och för sig kan ge lägre direkta elpriser men samtidigt betalas genom subventioner. Detta är en het diskussion i många länder: Hur ska vi balansera politiken?
I den analys som WEC just gjort har man gått igenom 94 länder och rangordnat dem utifrån dessa tre aspekter. Här kommer Sverige ut på topp, som det land som har både bäst och mest uthållig energipolitik totalt sett. En aspekt som särskilt lyfts fram är att vi har en energipolitik som bejakar marknaden, där t ex även vårt stödsystem för förnybar el (alltså elcertifikaten) har en tydlig marknadskoppling. Detta gör systemet långsiktigt hållbart och att teknikutvecklingen drivs framåt utan att vissa tekniker gynnas genom politiska beslut.