Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan besöker Fortum

På torsdag den 7 november besöker Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan Fortum och Värtaverket i Stockholm. Fortum är den programpunkt som den svenska regeringen har valt ut under temat förnybar energi och svensk miljöteknik. Besöket handlar om de satsningar som Fortum gör på förnybar och återvunnen energi. Platsen Värtaverket är vald utifrån den historiska, nutida och framtida roll som Värtaverket,  Fortum Värmes fjärrvärme- och fjärrkylasystem, hela kraftvärmeproduktionen och dess utbyggnad i Stockholm spelar för att bygga en hållbar stad.

Anders Egelrud, VD för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, är värd för besöket och tar tillsammans med Markus Rauramo, tf koncernchef Fortum och Per Langer, VD Fortum Sverige, emot den turkiska delegationen och IT- och energiminister Anna-Karin Hatt samt Stockholms finansborgarråd Sten Nordin.

För mer information om besöket i Sverige, läs pressmeddelandet från Statsrådsberedningen.

För mer information kontakta
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme, 0722-028 224
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, 072-515 78 06