Unik satsning på fortbildning för lärare

– Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken. För att få inspirerade elever behövs kunniga och motiverade lärare, säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution, om Fortums samarbete med Karlstads kommun, IVA och KVA för att fortbilda cirka 600 lärare mellan 2014-2016 i Karlstadsregionen.

[factbox]

– Bristen på civilingenjörer och tekniker bara ökar inom energisektorn. Endast en handfull elever väljer att läsa till lärare inom NO och teknik. Vi har en vision att bli nästa generations energibolag, då kan vi inte göra annat än engagera oss i ungas utbildning. De är morgondagens lärare och civilingenjörer, säger Johan Lindehag, som var på plats i Karlstad den 17 februari när Fortbildningsdagarna startade.

I en serie om tre till sex utbildningstillfällen per block och år, kommer lärare från Karlstads kommunala grundskolor få träffa några av Sveriges främsta professorer och experter inom energi och hållbar utveckling. Syftet är att lärarna ska få nya verktyg, kunskap och inspiration att ta med sig ut i klassrummen, och väcka elevernas nyfikenhet.

– Det är lust som är den viktigaste drivkraften för att få dagens unga engagerade. Forskning visar att det är i grundskolan, mellan ettan och sexan, som barn bestämmer om de gillar eller inte gillar naturkunskap, teknik (NT) och matematik. Det är därför satsningar som Fortbildningsdagarna är så viktiga, säger verksamhetsutvecklare Bo Thåqvist, på barn- och ungdomsförvaltningen (BoU) i Karlstad.

Kommunalrådet Niklas Wikström, tillika ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad, berättar att kommunen sedan fem år strategiskt och systematiskt jobbat för att öka intresset för NT i skolan och samhället.  Han betonar betydelsen av att näringslivet och forskarna engagerar sig i de ungas och skolans framtid.

– För kommunen handlar det om arbetsplatser. För elever och lärare handlar det om att få det svårbegripliga konkret och vardagsnära, genom att forskare och experter berättar om den senaste tekniken och forskningen i sina arbeten, säger Niklas.

En av professorerna på plats var Bengt Kasemo, verksam vid Chalmers och ledamot i IVA och KVA. Han ser omställningen till ett hållbart energisystem som  en av människans största utmaningar.

– På sikt kommer vi ha ett energisystem som är helt baserat på förnyelsebara energikällor –  som sol, vind-, vågkraft och geoenergi. Men det är inget som kommer lösas i en handvändning, det gäller att vi alla engagerar oss – över ämnesgränserna och i alla samhällssektorer. Ett hållbart energisystem är något vi bara kan lösa gemensamt och globalt, säger han.

– Dessutom gäller det för vår generation att sprida framtidstro, hopp och kunskap till våra barn, och visa att en omställning är möjlig. Det arbetet börjar i klassrummet, men förstärks genom att aktörer som företag och forskare engagerar sig och visar att de tror på det, säger Bengt.

Se en video om Fortbildningsdagarna här:
http://youtu.be/C7EJE-LgCPQ

3Fortbildning