Unikt forskningsprogram undersöker energianvändning i smarta städer

Den 17 november invigdes forskningsprogrammet ´Smart Energy City’. Ett världsunikt forskningsprogram där 150 familjer nu flyttar in i smarta lägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, där de kommer kunna se och styra sin energianvändning i realtid. Energianvändning som KTH kommer att genomföra forskning på. Målet är att utveckla smarta elnät för bättre utnyttjande av förnybara energikällor och att utveckla energismarta hem där de boende kan påverka sin energiförbrukning.

Bakom forskningsprogrammet står ett samarbete mellan ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och Fortum. Tillsammans har bolagen skapat ett system för hållbara städer där hemmens apparater kopplas ihop med det smarta elnätet. Programmet har delfinansierats av Energimyndigheten. Forskningen ska ge svar på frågor om energianvändning. Till exempel om de boende väljer det mest miljövänliga alternativet, eller det billigaste. Svar som hjälper till att finna lösningar på hur vi i framtiden kan använda förnybara energikällor bättre och utveckla energismarta hem.

– Det är med stor glädje som vi igår startade forskningsprogrammet. Tillsammans med personerna som bor i lägenheterna utvecklar och testar vi ny svensk miljöteknik samtidigt som vi får viktiga svar om deras energianvändning. Teknikutveckling och forskning som kommer vara en del av att bygga framtidens hållbara städer, säger Johan Ander, programchef.

Vid gårdens invigning deltog Närings- och innovationsminister Mikael Damberg som tillsammans med representanter för ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och Fortum officiellt invigde programmet. Kungliga Tekniska Högskolan kommer att genomföra forskningsarbetet. Smart Energy City ligger i Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel med höga klimatmål. 2030 ska Norra Djurgårdsstaden vara helt fossilfri.

Tekniken som används i lägenheterna gör det möjligt för de boende att styra sin energianvändning. De får den inte bara visualiserad via en display utan får även miljö- och prissignaler från det smarta elnätet. Det gör att till exempel tvättmaskinen eller laddstolpen automatiskt kan gå igång då klimatpåverkan och/eller priset är lägre.

Om forskningsprogrammet
Smart Energy City är ett forskningsprogram där en högskola, fem storföretag, en myndighet och 150 familjer forskar tillsammans i en klimatsmart del av Stockholm, Norra Djurgårdsstaden. Programmet pågår till Q2 2018.

Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla smarta elnät för att i framtiden bättre kunna utnyttja förnyelsebara energikällor, exempelvis vind- och solenergi, samt utveckla energismarta hem där användarna interaktivt kan påverka sin energiförbrukning. På längre sikt kan smarta elnät skapa stabilare energidistribution, vilket möjliggör en större användning av förnyelsebara energikällor som sol och vind.

Med resultaten från forskningsprogrammet hoppas aktörerna kunna bidra med kunskap för att kunna lösa de utmaningar vi har idag kring urbanisering, klimatförändringar och energiproduktion.

Aktörerna bakom projektet
ABB utvecklar och levererar lösningar för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.
Electrolux utvecklar smarta vitvaror som själva styr så att minsta möjliga energi används.
Ellevio bygger, utvecklar och övervakar det smarta elnätet i Stockholm.
Ericsson utvecklar och levererar plattformar och system för smarta elnät och smarta energitjänster för hemmen.
Fortum deltar i projektet för att företaget levererar energin men också för att utveckla smarta energilösningar för hemmen som styr och informerar om förbrukningen.
Energimyndigheten stöder projektet med en fjärdedel av kostnaderna.
KTH genomför forskning på hur de boende använder energin.