Uppdatering om kabelfel i Vasastan med brand i tunnel

Närmare inspektioner visar med mycket stor sannolikhet att branden i tunneln inte har med Citybanans sprängningar att göra. Utifrån den inspektion som gjordes i torsdags är den fackmannamässig bedömningen att det inte har med Citybanans sprängningar att göra.

Bedömningen är att det hela troligen berodde på brand i en kabel som påverkat berget som blivit varmt och när berget har svalnat har det spruckit och orsakat raset.

Nu pågår ett intensivt arbete för att se till att tunneln är en säker arbetsplats innan vi kan släppa ner andra aktörer i tunneln för reparationer och återställande av skadad utrustning.

Arbetet med att säkra arbetsplatsen började igår, torsdag, och vi jobbar nu dygnet runt med detta. Därefter kommer tunneln saneras och parallellt kommer man att börja med reparationer och återställningsarbeten. Vi beräknar att reparationer av kablar kan påbörjas imorgon lördag.

För mer information, kontakta gärna

Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme, tfn: 0722-028 224