Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – nedmontering av kablar snart klara

Saneringsarbetet i tunneln fortsätter. Nedmonteringen av skadade kablar och montering av konsoler går enligt plan.

På måndag 7 oktober kommer vi att planera och förbereda för våtsanering av tunneln. Tak, väggar och ledningar ska saneras antingen med vatten och/eller torrdammsugning och avtorkning för hand. Arbetet beräknas ta cirka 2-3 veckor. Under tiden pågår reparationsarbeten av skadade kablar parallellt.

Allt brandskadat material som till exempel kablar och saneringsvatten kommer att tas om hand enligt gällande regler för sanering.

Bakgrund kring kabelfelet i tunneln den 24 september

Vad har hänt sedan kabelfelet i tunneln den 24 september?
Tisdagen den 24 september skedde en brand och en rökutveckling i en av våra tunnlar i Vasastan i Stockholm. Ca 27000 elkunder i området upplevde en blinkning i elleveransen innan våra egna säkerhetssystem automatiskt och omedelbart kopplade om elen till att gå genom andra ledningar. Ett mindre antal kunder i Birkastan upplevde ett kort strömavbrott på grund av ett följdfel, men hade sedan strömmen tillbaka igen.

Både vi och räddningstjänsten var snabbt på plats. Det var till en början svårt att överblicka läget och därmed hur lång tid reparationerna skulle ta. Först efter två dagar, på torsdagen, insåg vi att det skulle ta längre tid än vi först trott.

Vi har arbetat dygnet runt sedan tisdagen den 24 september för att göra tunneln till en säker arbetsplats. Det har vi gjort genom så kallad skrotning av berget, där vi har kontrollerat misstänkt lösa bergpartier med spett i tunneltaket. Vi har transporterat bort stora mängder berg. Och vi har fixerat berget genom att borra in ett 100-tal långa bultar i berget och därefter satt upp skyddsnät i tunneltaket som skydd mot eventuellt nedfallande stenar. Därefter kunde vi tisdagen den 1 oktober släppa ner andra aktörer för att påbörja sina reparationer. Nu fortsätter saneringsarbetet och allt eftersom kommer tunneln att saneras från brandrester och stoft så att det går att arbeta där utan speciell skyddsutrustning.

Vad är det som har orsakat branden och raset?
Det är viktig tatt vi får reda på grundorsaken och det är en topprioritet för oss just nu. Tillsammans med externa experter från bland annat Sveriges Tekniska forskningsinstitut, geologer och kabeltekniker utreder vi nu detta. Material ska analyseras, prover ska tas och analyseras. I dagsläget kan vi inte säga vad orsaken var och det kan ta en viss tid innan vi vet det.

Vilket informationsansvar har Fortum gentemot sina hyresgästers slutkunder?
Vi ansvarar för att våra värme- och elkunder får information vid strömavbrott och avbrott i fjärrvärme- och fjärrkylaleveransen. Vi ser även till att våra hyresgäster i tunnlarna har information om aktuellt läge vid eventuella störningar. De aktörer (våra hyresgäster) som hyr utrymme i våra tunnlar ansvarar för att informera sina kunder om eventuella avbrott i sina leveranser.

Om man som privatkund vill begära skadestånd, vem ska man vända sig till?
Man vänder sig till det företag som man är kund hos.

För mer information kontakta
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme, 0722-028 224