Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – reparationsarbete pågår

 

Saneringsarbetet i tunneln fortsätter. Nedmonteringen av skadade kablar och montering av konsoler går enligt plan.

Reparationerna av kablar för TV, bredband och telefoni startade först. Det viktigaste är att deras kablar lagas först i och med att det är deras slutkunder som har påverkats och fortfarande påverkas. Ansvaret för reparationerna har det företag som äger kablarna, säger Jonas Samfors, ansvarig för Fortum Värmes tunnlar.

?Vi har full förståelse för att det är svårt att förstå varför det tar så lång tid. Det absolut viktigaste för oss har varit att göra tunneln till en säker arbetsplats så att ingen människa skadar sig. Först när vi säkerställt det har vi kunnat gå vidare med sanering och parallellt har våra hyresgäster kunnat starta sitt reparationsarbete. Allt detta tar tid. Hittills har vi kunnat ge tillträde till tunneln enligt den plan vi gjort upp tillsammans med alla aktörer/hyresgäster i tunneln och vi hoppas att reparationerna ska kunna flyta på så snabbt som möjligt, säger Jonas Samfors.

 

Saneringsarbetet fortsätter
Nu startar planering för våtsanering av tunneln. Tak, väggar och ledningar ska saneras antingen med vatten och/eller torrdammsugning och avtorkning för hand. Arbetet beräknas ta cirka 2-3 veckor. Parallellt pågår reparationsarbeten av skadade kablar, där aktörer som levererar TV, telefoni och bredband prioriteras först då de har vissa kunder som fortfarande saknar dessa tjänster. Allt brandskadat material som till exempel kablar och saneringsvatten tas om hand enligt gällande regler för sanering.

Leveranser av el och fjärrvärme/fjärrkyla fungerar som vanligt
Fortums elnäts- och fjärrvärmekunder i området har el och värme som vanligt. 27 000 elkunder i Vasastan och Birkastan upplevde en kort blinkning i ellveransen tisdagen den 24 september, sedan kopplade våra säkerhetssystem omedelbart och med automatik om strömmen via andra kablar. Systemen fungerade precis som de ska. 1255 hade ett strömavbrott på 1,5 timme på grund av ett följdfel i det lokala elnätet.

Anledningen till att de flesta av Fortums elnätskunder i Vasastan inte upplevde mer än en blinkning är att delar av elnätet i Stockholm är byggt så att strömmen kan ta flera vägar, genom olika kablar.

Bakgrund

Vad har hänt sedan kabelfelet i tunneln den 24 september?

  • Tisdagen den 24 september skedde en brand och en rökutveckling i en av våra tunnlar i Vasastan i Stockholm. Ca 27 000 elkunder i området upplevde en blinkning i elleveransen innan våra egna säkerhetssystem automatiskt och omedelbart kopplade om elen till att gå genom andra ledningar. Ett mindre antal kunder i Birkastan upplevde ett kort strömavbrott på grund av ett följdfel, men hade sedan strömmen tillbaka igen. Efter det har el- och värmekunderna haft el som vanligt.
  • Både vi och räddningstjänsten var snabbt på plats. Det visade sig att det varit en kabelbrand och rökutveckling och att det skett ett ras i tunneln. Förutom el- och fjärrvärme finns det i tunneln även telekablar och fibernät som ägs av andra infrastrukturägare.
  • Det var till en början svårt att överblicka läget och därmed hur lång tid reparationerna skulle ta. Först efter två dagar, på torsdagen 26 september, insåg vi att det skulle ta längre tid än vi först trott.
  • Vi har arbetat dygnet runt sedan tisdagen den 24 september för att först och främst göra tunneln till en säker arbetsplats. Det har vi gjort genom så kallad skrotning av berget, där vi har kontrollerat misstänkt lösa bergpartier med spett i tunneltaket. Vi har transporterat bort stora mängder berg. Och vi har fixerat berget genom att borra in ett 100-tal långa bultar i berget och därefter satt upp nät i tunneltaket som skydd mot eventuellt nedfallande stenar.
  • Därefter kunde vi tisdagen den 1 oktober släppa ner andra aktörer för planera för och påbörja sina reparationer. Telekom- och fiberkablar har prioriterats i reparationsarbetena. På grund av brandrester och stoft krävs det omfattande skyddsutrustning för dem som ska arbeta i tunneln. Nu fortsätter saneringsarbetet och allt eftersom saneras tunneln från brandrester och stoft så att det ska gå att arbeta där utan speciell skyddsutrustning.

Vad är det som har orsakat branden och raset?
Det vet vi inte än, men vi har tillsatt en utredning för att få reda på det, vilket vi alltid gör om det är större fel. Det är förstås viktigt att vi får reda på grundorsaken och det är en topprioritet för oss just nu, inte minst så att samtliga företag som har kablar i tunneln kan göra sitt bästa för att detta inte ska hända igen. Tillsammans med externa experter från bland annat SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, geologer och kabeltekniker utreder vi nu detta. Material ska analyseras, prover ska tas och analyseras och det kan ta en viss tid innan utredningen är klar.

Vilket informationsansvar har Fortum gentemot sina hyresgästers slutkunder?
De företag som har utrustning i tunneln ansvarar var och en för att informera sina egna kunder.

?     Vi ansvarar för att våra egna värme- och elkunder får information om det blir ett strömavbrott eller avbrott i fjärrvärme- och fjärrkylaleveransen.

?     Vi ser till att våra hyresgäster i tunnlarna har information om aktuellt läge vid eventuella störningar.

?     De aktörer (våra hyresgäster) som hyr utrymme i våra tunnlar ansvarar för att informera sina kunder om eventuella avbrott i sina leveranser.


Om man som privatkund vill begära skadestånd, vem ska man vända sig till?

Man vänder sig till det företag som man är kund hos.


För mer information:
Gäller det själva tunneln, arbetet i tunneln och säkerhetsföreskrifter, kontakta gärna:
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme, 0722-028 224

Gäller det kablar som ägs av Telia och där även andra aktörer hyr kapacitet för TV, bredband och telefon, kontakta dessa företag direkt.