Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – reparationsarbeten påbörjades igår enligt plan

Samtidigt som vi fortsätter att sanera tunneln har några av våra hyresgäster startat sina reparationer. Då det är ont i plats i tunneln kan inte alla aktörer arbeta samtidigt. Vi har en person som koordinerar reparationsarbetet för att det ska flyta på så bra som möjligt.

Det har varit viktigt att se till att tunneln är en säker arbetsplats för dem som ska utföra reparationer, innan vi släpper ner någon. Vi har säkrat taket i tunneln genom så kallad bergbultning och nätning. Det innebär att över 100 bergbultar har borrats in i taket och när det var gjort spändes ett nät över taket som skydd i fall det skulle bli fler ras. Först när detta var gjort kunde reparationsarbetet starta.
För mer information kontakta gärna:
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme, 0722-028 224