Väderomslag och stigande CO2-pris gav varierande elpriser i januari

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

På den nordiska elbörsen har både spotpriset el och priserna på framtida el i januari varierat på grund av varierande väder, men genomsnittet förblev nära oförändrat jämfört med december förra året. I början av januari var det, för årstiden, höga temperaturer som innebar låg efterfrågan på el. Riklig nederbörd fyllde på vattenmagasinen och därmed ökade tillgången på vattenkraft. Under andra halvan av januari kom dock vintervädret med stigande elförbrukning som följd. Ett stigande CO2 pris har också påverkat utvecklingen av elpriset i viss utsträckning.

Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under januari blev 33,6 Euro/MWh, vilket var 0,1 Euro/MWh lägre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2015 steg med 0,3 Euro/MWh och landade på 32,4 Euro/MWh (31.1). CO2 priset fortsatte att stiga i januari, ca 0,7 Euro/ton till 5,6 Euro/ton, sannolikt på grund av den fortskidande processen för att skjuta auktionering av utsläppsrätter på framtiden i syfte att minska det rådande överskottet på utsläppsrätter (s.k. ”backloading”).

Det har varit ca 1° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit mer nederbörd än normalt, ca 33 procent mer än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 58,4 procent i slutet av januari vilket var 1,7 procent lägre än medianen för perioden 1990-2012, men underskottet jämfört med medianen är i stort sett oförändrat jämfört med i slutet av förra året.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.