Vägar och irrvägar till energieffektivisering

De närmaste åren kommer Sverige att behöva fatta beslut kring lagar och regelverk för att nå EUs gemensammas mål för energieffektivisering. En mängd olika delbeslut ska samverka till en rationell och sammanhållen syn på hur vi bygger och renoverar våra fastigheter samt vilka energisystem och uppvärmningsformer vi ska ha i framtiden. Besluten har stor inverkan på Sveriges förutsättningar att bygga energieffektivt och samtidigt nå uppsatta klimat- och miljömål.

I Almedalen bjöd Fortum in till ett seminarium under rubriken ”Vägar och irrvägar till energieffektivisering”, där vi försökte få svar på några centrala frågor: Styr dagens regelverk mot effektiv resurshushållning? Har vi regelverk för energisnåla och hållbara hus, eller riskerar vi att elda för kråkorna? Vilka styrmedel skulle bäst främja energieffektivt byggande?

Deltagarna vid seminariet och den efterföljande debatten var: Anders Sjelvgren, verksamhetschef på Boverket, Åse Togerö, utvecklingsledare på Miljöstaben Skanska Sverige, Ulrika Jardfeldt, VD på Svensk Fjärrvärme, Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Fredrik von Malmborg, kansliråd Energi på Näringsdepartementet, och Anders Egelrud, VD på Fortum Värme.

 

Fortum anser att det behövs ett systemperspektiv med hänsyn till primärenergi när styrmedel utformas. Dagens byggregler utgår från hur mycket energi som köps till husen istället för hur mycket primär energi som används. Reglerna diskriminerar gemensamma lösningar som till exempel fjärrvärme. Därmed begränsas konkurrensen på värmemarknaden och regelverket riskerar att leda till ökad energianvändning istället för att bidra till den nödvändiga omställning som klimatet behöver och EU:s nya Energieffektiviseringsdirektiv styr mot. Fortum vill och vågar satsa på förnybar och återvunnen kraftvärme som är energieffektiv och svårslaget resurssnål. Det är hög tid att ge rätt direktiv så att dagens och framtidens energikrav styr rätt: tänk globalt – agera lokalt.

Vi rekommenderar alla som vill diskutera energieffektivisering ur ett systemperspektiv och med hänsyn till hur vi hushåller med dagens knappa resurser att gå in på www.eneff-forum.se