Vågkraftsparken vid Sotenäs ansluten till nätet

I helgen uppnåddes en viktig milstolpe för både Fortum och Seabased när vågkraftsparkens undervattensställverk anslöts till nätet. När generatorerna – de vågenergiomvandlare som syns som gula bojar på havsytan – blir anslutna kan denna teknik då börja testas i skarpt läge.

-Det här är en stor dag för oss. Nu återstår enbart att koppla på bojarna, därefter kan vi leverera elektricitet till kunderna, säger Heli Antila, forsknings- och utvecklingschef på Fortum och konstaterar att vågkraften har en roll i framtidens solekonomi.

Fortum ser att vågkraften har en framtida potential. Med sitt bidrag av utsläppsfri elproduktion kan den komma att utgöra ett värdefullt bidrag i ett kraftsystem med mycket variabel produktion. Vågkraftens potential i Sverige bedöms vara en tiondel av elbehovet, betydligt större i världen.

-Det är första gången i världen en nätanslutning av ett undervattensgeneratorställverk har genomförts”, säger professor Mats Leijon, VD på Seabased och fortsätter: -Vi är mycket glada att vi har uppnått den här milstolpen och jag vill tacka alla våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners för deras stöd under hela arbetets gång, inte minst Ångströmlaboratoriet och Uppsala universitet, det är där den forskningsmässiga grunden för denna lösning har lagts. Den här lösningen är globalt patenterad av Seabased och ytterligare ett antal projekt står på tur att nu utnyttja tekniken.

Sotenäs vågkraftspark är finansierad av Fortum, Energimyndigheten och Seabased. Forskning och utveckling inom Seabased bedrivs i nära samarbete med forskare vid Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE) vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Det första 1 MW steget i vågkraftsparken kan på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Parken ska utvärderas efter en testperiod.

Film:
Fortum om vågkraftsparken i Sotenäs: http://youtu.be/jKNJFfsqPf4
Seabased om vågkraftsparken i Sotenäs: http://youtu.be/gz3Bqc1EunU

För mer information, kontakta gärna:
Fortum, Heli Antila, telefon:  358405717188
Seabased Industry AB, Mats Leijon, e-post: mats@seabased.com