Välkommen på seminarium om öppet fjärrvärmenät för datahallar

Fortum utvecklar tillsammans med ett antal kunder en effektiv och hållbar energilösning för datahallar och teknikanläggningar i Stockholm. Med pilotprojektet Öppen fjärrvärme vill vi skapa en helt ny marknad för återvunnen energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer, där vi betalar för den värme som levereras in.

Seminariet hålls på Ersta Konferens onsdag 4 september kl 8.30–11.30. Därefter, kl 11.30–14.00, finns möjlighet till lunch och studiebesök i Bahnhofs datahall Pionen, som är en av pilotanläggningarna inom Öppen fjärrvärme.

Mejla kristin.simonsson@fortum.com senast 30 augusti om du vill äta lunch och i så fall allergier eller andra kostönskemål.

Program
08.30–09.00 Registrering, kaffe och smörgås
09.00–09.05 Välkommen [Per Gullbrand, chef Produktledning Fortum Värme]
09.05–09.20 Öppen Fjärrvärme – lägre kostnad och bättre energieffektivitet [Mattias Ganslandt, projektledare Öppen Fjärrvärme]
09.20–09.40 Tekniska lösningar för värmeåtervinning och kylaredundans [Henrik Enström, VD för Termoekonomi och CTO Öppen Fjärrvärme]
09.40–10.00 Stockholms datahallar – potentialen för energiåtervinning [Gunilla Rönnholm, analytiker CELEC]
10.00–10.15 Kaffe och kaka
10.15–10.45 Ny energilogik för datahallar [Gustav Bergquist, CTO Bahnhof]
10.45–11.15 Diskussion
11.15–11.30 Effektiva energilösningar i partnerskap [Per Gullbrand, chef Produktledning Fortum Värme]
11.30–12.30 Lunch
12.30–14.00 Besök på Bahnhofs Öppen fjärrvärmeanläggning

För mer information 
Kristin Simonsson, kommunikation Öppen fjärrvärme, 08-671 73 71, kristin.simonsson@fortum.com

Varmt välkommen!
Per Gullbrand, chef Produktledning Fortum Värme