Välkommen till invigningen av Fortums och Sollentuna Energis nya kraftvärmeverk i Brista!

Fredagen den 29 november klockan 10.30-13.00 inviger miljöminister Lena Ek Fortums och Sollentuna Energis nya avfallseldade kraftvärmeverk i Brista, Brista2.

Efter invigningsceremonin kommer det att finnas möjlighet till intervjuer med miljöminister Lena Ek, Fortum Värmes VD Anders Egelrud och Sollentuna Energis VD Gösta Söderkvist.

Programmet
10.30 Fortum Värmes VD Anders Egelrud hälsar välkomna
10.35 Paneldiskussion om avfallsförbränningens roll i samhället
11.05 Invigningstal av miljöminister Lena Ek och Sollentuna Energis VD Gösta Söderkvist
11.20 Ceremoni med miljöminister Lena Ek, Sollentuna Energis VD Gösta Söderkvist och Fortum Värmes VD Anders Egelrud
11.30 Lunch, mingel och guidade turer i anläggningen

Deltagare i paneldiskussionen om avfallsförbränningens roll i samhället
Miljöminister Lena Ek
Martin Frey, VD Blocket
Johan Sundberg, tekn. dr, Profu
Johan Börje, marknadsdirektör, Rang-Sells
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige
Helene Personne, Trafikkontoret Stockholms stad
Boel Björkenwall, lyckoforskare
Ulf Wikström, hållbarhetschef, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Hitta till Bristaverket
Bristaverket, Returvägen 14, Arlandastad. Se karta i Google maps.
Parkering finns på plats.

Fakta om Bristaverket
I Sigtuna kommun norr om Stockholm ligger Bristaverket. Det är ett kraftvärmeverk som producerar värme och el av flis och avfall från hushåll och industrier – sådant som annars skulle gå till spillo. Genom fjärrvärmenätet förser Bristaverket kunder norr och väster om Stockholm med värme och varmvatten. Den förnybara och återvunna elen från Bristaverket levereras både till Sverige och andra länder i Europa eftersom vårt elnät är sammankopplat med det i Europa. Sedan 1997 har flis från stockar, bark, toppar och grenar använts som bränsle i Bristaverket och nu invigs även det nya avfallseldade Bristaverket 2. Det nya avfallseldade kraftvärmeverket i Brista är ett viktigt steg i Fortums mål att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärme. Sollentuna Energi är delägare i Bristaverket 2 med 15%.

För mer information
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavd.Fortum Värme, 0722-028 224