Vårflodsrapport Klarälven och Dalälven – kalla nätter och liten nederbörd

Värmen i slutet av förra veckan satte lite fart på snösmältningen i både Trysilfjällen och Dalafjällen och tillrinningarna ökade snabbt under några dagar. Under denna vecka är temperaturen åter lägre med minusgrader på nätterna. Snösmältningen har därför stannat av och vattenflödet i över delen av Västerdalälven och tillflödet till Höljessjön i Klarälven minskar nu.

  • Siljans nivå har stigit och är nu över lägsta tillåtna sommarnivå och tappningen från Siljan kommer att öka något under slutet av veckan. Nivån i Siljan förväntas ligga still under den närmaste veckan.
  • Tappningen från Trängslet kommer vara låg från kommande veckoslut och några veckor framöver och det mesta av vattnet i Österdalälven kommer från Rotälven och andra mindre biflöden på mellan Trängslet och Siljan.
  • I Ore älv är vårfloden lugn och flödet in i Orsasjön är betydligt lägre än under en normal vårflod
  • Från Venjan är tappningen fortsatt låg och nivån i sjön stiger ca 5 cm per dygn.
  • Nedre Dalälven har fått lite ökade flöden och det är förra veckans snösmältning i Sälenfjällen som nu nått fram. Flödet är ändå betydligt under normalt för att vara i början av maj och det kommer vara lågt även under nästa vecka.
  • I Klarälven har tappningen från Höljes ökat sedan förra veckan, men ännu går inte turbinerna med full tappning vilket är det normala under vårfloden. I nederdelen av Klarälven är nu flödet något under 200 m3/s och förväntas stiga till något över 200 m3/s. När vårfloden är normal är flödet över 400 m3/s i Klarälven och nu är det inte mycket som tyder på att flödet kommer över 300 m3/s de närmaste veckorna.
  • I Norsälven är sjön Rottnen låg. Tillrinningen beräknas vara högre än tappningen de kommande veckorna med följden att nivån stiger, men det kommer vara lägre nivå än normalt de närmaste veckorna.
  • Nivån i sjön Skagern i Gullspångsälvens avrinningsområde har börjat stiga, men är fortfarande låg för att vara i början av maj. Nivån kommer stiga med ca 1-2 cm per dygn närmaste veckorna. En 10 veckor lång avställning av Gullspångs kraftverk är anledningen till att sjön hålls låg ända fram till maj, vilket är en månad längre än normalt. Tappningen från Skagern är nu så låg som vattendomen tillåter.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45