Vårflodsrapport Klarälven och Dalälven – snösmältningen har satt igång men räkna inte med några större mängder

När vårfloden är sen blir det oftast mer intensivt och risken för en hög flödestopp ökar, men i år är den totala mängden snö förhållandevis liten och inga stora regnmängder finns i väderprognosen. Så även om snön nu smälter i Sälenfjällen och fjällfloden i Västerdalälven är på gång så väntas flödet i den övre delen kulminera i helgen på ca 300 m3/s. Längre ned i Västerdalälven tar det till början av nästa vecka innan toppen är nådd. Tillflödet i nedre delen av älven är liten och vi väntar inte något större flöde än ca 300 m3/s i Mockfjärd. Även i Klarälven är flödet mycket lägre än normalt för att vara i mitten av maj.

  • Tappningen från Trängslet och Åsen är fortsatt låg och den största delen av vattnet i Österdalälven kommer nu från Rotälven. Tillflödet från Rotälven kulminerar under helgen och därefter förväntas flödet i Österdalälven avta.
  • Siljan har stigit några centimeter sedan föregående vecka och väntas fortsätta stiga under den kommande veckan och med en lite högre takt än denna vecka.
  • I Ore älv förväntas flödet minska under nästa vecka.
  • I nedre Dalälven, efter sammanflödet, kommer Västerdalälven ökade vattenföring inte märkas så tydligt eftersom detta kan kompenseras med minskad tappning från Siljan. En del av vattnet kommer ledas in i Runn som under nästa vecka når normal sommarnivå.
  • Tappningen från Balungen är så låg som vattendomen tillåter och tillrinningen utmed hela Svärdsjövattendraget är mycket låg.
  • Vattennivåer och flöden i Dalälven går att följa på Dalälvens Vattenregleringsföretag www.vattenreglering.se
  • Flödet i Trysilälven som fyller på i Höljessjön stiger nu snabbt, men det totala vattenvolymen förväntas inte leda till några höga tappningen från Höljes kraftverk. Flödet i nedre Klarälven kommer även nästa veckan vara ca 200 m3/s. Det krävs nu större regnmängder under de närmaste veckorna för att det ska blir en vårflod som märks i Klarälvdalen.
  • Sjön Rottnen har stigit närmare en halv meter sedan förra veckan och kommer fortsätta stiga kommande vecka.
  • Nivån i sjön Skagern stiger, men långsamt. Tillflödet till Skagern är minskade och nivån kommer vara låg i under en längre tid framöver. Nivån sänktes inför ett långt stopp i Gullspångs kraftverk och sedan arbetet i kraftverket startade i början av maj sker endast minimitappning. Tappningen kommer vara låg tills vidare.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45