Varm och blöt väderlek gav sjunkande elpris i oktober

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

I oktober sjönk spotpriset på el på grund av blöt och varm väderlek. Priset på framtida el sjönk också på grund av vädret men även på grund av sjunkande kolpris. Prisnedgången på framtida el motverkades dock av stigande CO2 pris.

Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under oktober blev 30,6 Euro/MWh, vilket var 4,3 Euro/MWh lägre än föregående månad. Priset på el för 2015 sjönk med 2,1 Euro/MWh och landade på 30,4 Euro/MWh (31.10). CO2 priset steg i oktober och landade på 6,4 Euro/ton (31.10) vilket var cirka 0,6 Euro/ton högre än i slutet av september. Uppgången på CO2 priset berodde troligen på nyheten EU rådet enades om bl.a. ett utsläppsmål för 2030 på -40 procent. Priset på kol för 2015 sjönk med 2,7 $/ton och landade på 71,5 $/ton (31.10).

Det har varit mycket blötare än normalt i oktober, cirka 30 procent mer nederbörd än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Temperaturen var cirka 2,5° C varmare än normalt vilket innebar lägre elförbrukning. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 77,2 procent i slutet av oktober vilket var 5,6 procent lägre än medianen för perioden 1990-2012.

För mer information, kontakta:

Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73