Värmetävlingen sparade in 47 villor!

För fjärde året i rad har Fortum arrangerat en värmespartävling för bostadsrättföreningar i Stockholm. Under de tre månader årets tävling pågick sparade de 200 tävlande föreningarna tillsammans 1 045 MWh, det är lika mycket värme som det behövs för att förse 47 medelstora villor med värme och varmvatten under ett helt år. Vinnaren BRF Gjutaren 11 i Vasastan minskade sin förbrukning med 26% jämfört med samma period förra året. Det gjorde man genom att installera en ny styrutrustning för ventilationen i huset.

Syftet med tävlingen är att visa på att det finns mycket man kan göra med små medel för att minska sin energianvändning om man har stort engagemang. Det finns många exempel på föreningar som har gjort något så enkelt som att dela ut tips till sina boende på vad de kan göra hemma för att minska sin värmeanvändning och vissa föreningar har minskat sin förbrukning med upp till 19% utan att det kostar något, säger Peter Mörke marknadschef på Fortum Värme.

Ett hållbart Sverige behöver minska utsläppen av koldioxid med 90% per person innan år 2050 säger bland andra Naturskyddsföreningen. Men hur ska det gå till? Det kommer krävas stora omställningar av våra energisystem, men det kommer inte räcka. Varje individ måste få hjälp att göra smartare energival i sin vardag. Värmetävlingen är ett led i Fortums arbete att hjälpa kunder att minska sin klimatpåverkan och energikostnad. Den fjärrvärme kunderna sparar in kan vi på Fortum använda för att koppla in kunder som vill ha fjärrvärme och kasta ut den gamla olje- eller gaspannan.

Läs mer på fortum.se/varmetavlingen