Värmetävlingen sparade in 47 villor!

– Syftet med tävlingen är att visa på att det finns mycket man kan göra med små medel för att minska sin energianvändning om man har stort engagemang. Det finns många exempel på föreningar som har gjort något så enkelt som att dela ut tips till sina boende på vad de kan göra hemma för att minska sin värmeanvändning och vissa föreningar har minskat sin förbrukning med upp till 19 % utan att det kostar något, säger Peter Mörke marknadschef på Fortum Värme.

Tack vare den besparing som de tävlande gör kan Fortum nu koppla in fler kunder till Stockholms fjärrvärmenät och på det sättet släcka fler olje- och gaspannor i staden utan att behöva bygga ut med mer produktionskapacitet. Under tävlingsperioden har de tävlande genom sina besparingar även sett till att Stockholm slipper 77 ton koldioxid i utsläpp från uppvärmning av fastigheter och det visar med besked att Stockholm är en värdig stad för titeln European Green Capital 2010.

Tvåa i tävlingen kom HSB:s Brf Hamnvakten Nr 171-9 på Södermalm. Föreningen har under vintern justerat in varmvattensystemet och på köpet minskat sin fjärrvärmeförbrukning med 22 %. Årets tävling var ovanligt tät vilket gjorde att det fanns tre föreningar som sparade 19 %. BRF Lappskon mindre på Södermalm har med mycket gott resultat delat ut information till sina boende om vad de själva kan göra för att minska föreningens förbrukning. BRF Smedsbacken på Gärdet har arbetet med många delar. Föreningen har delat ut veckans spartips till sina medlemmar, de har stängt av sin frånluftsfläkt under den kalla vintern och istället förlitat sig på självdraget och slutligen bytte de även ut sin omoderna värmeväxlare. Förra årets vinnare BRF Farleden i Hammarby Sjöstad lyckades bra även i år. Genom att sänka temperaturen i gemensamma utrymmen, åtgärda ett filter i frånluftvärmepumpen och använda sig av enskild debitering av varmvattnet, lyckades man spara 19 % från en redan låg nivå.

Värmetävlingen
Värmetävlingen är en energispartävling för bostadsrättsföreningar med fjärrvärme i Stockholm. Under tre månader (Januari-Mars) tävlar föreningarna om att minska sin användning av fjärrvärme så mycket som möjligt jämfört med samma period föregående år. Tävlingen är nu inne på sitt fjärde år. Under tävlingen får föreningarna råd från Fortum hur de kan minska sin värmeanvändning. Fortum mäter sedan hur väl de tävlande lyckas med det i faktisk fjärrvärmeanvändning.

Vill du veta mer? Läs mer på www.fortum.se/varmetavlingen

Prisceremonin skedde under Fortums årliga klimatseminarium där Mark Levengood var presentatör och bland gästerna märktes Anders Wijkman vice ordförande i Tällberg Forum och tidigare chef Svenska Röda Korset, Emma Lindberg, klimathandläggare på Naturskyddsföreningen som står bakom världens tuffaste miljömärkning och Pär Larshans miljöchef på Max Hamburgare.

Presskontakt
Jens Bjöörn, Kommunikationschef tel: 0702-98 41 25