Varmt och blött väder gav sjunkande elpriser

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

På den nordiska elbörsen har både spotpriset på el och priserna på framtida el sjunkit i december. För årstiden höga temperaturer innebar låg efterfrågan på el och riklig nederbörd fyllde på vattenmagasinen och ökade därmed tillgången på vattenkraft. Ett något stigande CO2-pris har dock motverkat det fallande elpriset i viss utsträckning. Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under december blev 32,7 Euro/MWh, vilket var 5,3 Euro/MWh lägre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2014 sjönk med 3,3 Euro/MWh och landade på 32,1 Euro/MWh (30.12).

Det har varit ca 4,1° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit mer nederbörd än normalt, ca 56% mer än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 67,6% i slutet av december vilket var 2 % lägre än medianen för perioden 1990-2012, men underskottet jämfört med medianen har minskat med ca 5 % på grund av den rikliga nederbörden.

CO2-priset steg med ca 0,5 Euro/ton till 4,9 Euro/ton. Uppgången berodde sannolikt på utfallet av en omröstning i Europaparlamentet gällande frågan om att skjuta auktionering av utsläppsrätter på framtiden i syfte att minska det rådande överskottet på utsläppsrätter (s.k. ”backloading”). Utfallet av omröstningen innebar att Europaparlamentet gav stöd till EU-kommissionens förslag att genomföra uppskjutingen av auktioneringen. Det återstår dock att Europeiska rådet formellt godkänner volymer och tidsplan för genomförandet.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.