Varmt och torrt väder och stigande CO2 pris

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

Priset på elderivatmarknaden steg i november på grund av torr väderlek, stigande CO2 pris och stigande kolpris. Spotpriset på el sjönk dock något på grund av låg elförbrukning som orsakades av varm väderlek.

Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under november blev 29,9 Euro/MWh, vilket var 0,7 Euro/MWh lägre än föregående månad. Priset på el för 2015 steg med 1,9 Euro/MWh och landade på 32,3 Euro/MWh (28.11). CO2 priset steg i november och landade på 7 Euro/ton (31.10) vilket var ca 0,6 Euro/ton högre än i slutet av oktober. Priset på kol för 2015 steg med 0,6 $/ton och landade på 72,1 $/ton (28.11).

Det har varit mycket torrare än normalt i november, ca 53 procent mindre nederbörd än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Temperaturen var ca 2,9° C varmare än normalt vilket innebar lägre elförbrukning. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 74,6 procent i slutet av november vilket var 2,5 procent lägre än medianen för perioden 1990-2012.

För mer information, kontakta:

Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering
Fortum, telefon 0705-53 77 73