Varmt väder och sjunkande CO2-pris gav lägre elpris

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

På den nordiska elbörsen har både spotpriset och priserna på framtida el sjunkit under oktober månad. Spotpriset har framförallt påverkats av att det varit relativt varmt, medan framtida elpriser har påverkats av sjunkande elpriser i Tyskland samt sjunkande kostnader för kolkondens. Det genomsnittliga spotpriset under oktober blev 38,3 Euro/MWh, vilket var 1,8 Euro/MWh lägre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2014 sjönk med 2,8 Euro/MWh till 35,4 Euro/MWh (31 okt).

Det har varit ca 1,7° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit något mindre nederbörd än normalt, ca 5% i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen är 73,5% vilket är 9,8% lägre än medianen för perioden 1990-2012, och ungefär samma nivå som i början av månaden. I slutet av oktober var dock nederbörden rikligare än normalt vilket då också sänkte elpriset.

CO2-priset sjönk med ca 0,2 Euro/ton till 4,8 Euro/ton vilket påverkat framtida elpriser i samma riktning. Marknaden har nu mycket fokus på vad som ska hända med handelssystemet för CO2 i EU, och det finns en osäkerhet i marknaden med relativt stora dagliga prisvariationer som följd. Ett kommande eventuellt beslut om att skjuta auktionering av utsläppsrätter på framtiden i syfte att minska det rådande överskottet på utsläppsrätter (sk ”backloading”) kommer att ha en avgörande roll för prisutvecklingen på utsläppsrätter.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, telefon 0705-53 77 73.