Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive

Vasakronan har valt Fortums Charge & Drive molnbaserade affärssystem för att hantera sin infrastruktur för laddning av elbilar. Vasakronans kommersiella fastighetskunder vill kunna möta sina hyresgästers förväntningar på en användarvänlig elbilsladdning och lösningen gör det möjligt för Vasakronan hantera sin laddinfrastruktur på ett enkelt sätt. Vasakronan uppskattar att minst 100 laddplatser kommer att vara tillgängliga i slutet av 2015, inklusive 3-5 snabbladdare. Utbyggnaden kommer fortsätta under 2016.

– Vi ser avtalet som ett tecken på styrkan i vårt erbjudande som tillsammans med vår partner Garo väl motsvarar våra kunders behov. Med våra nyckelfärdiga laddlösningar kan företag som Vasakronan erbjuda sina hyresgäster hållbara tjänster för laddning av elbilar. Detta kommer att öka flottan av elbilar och därmed minska CO2-utsläppen och placera Vasakronan på kartan som ett ledande hållbart fastighetsbolag. Vi är mycket glada och ser fram emot ett gott samarbete, säger Markus Hökfelt, Chef, Fortum Charge & Drive.

Avtalet gör det möjligt för Vasakronan hantera sin laddinfrastruktur på ett enkelt sätt. Fortum kommer att leverera det molnbaserade Charge & Drive-systemet, med smarta lösningar för att hantera styrning av elbilsladdare, uppdatering av mjukvara, rapportering, felavhjälpning, kundtjänst samt betalningslösningar. Garo står för de smarta laddare som ingår i systemet.

Med mer än tio års erfarenhet av att utveckla laddningslösningar för elfordon är Fortums Charge & Drive idag en av marknadens ledande affärssystem för laddinfrastruktur. Plattformen erbjuds som en tjänst för alla operatörer som vill expandera steg-för-steg med sin ”pay as you go” affärsmodell.

– Charge & Drive hjälper alla som vill erbjuda laddtjänster genom att få sina elbilsladdare anslutna till en fullt utvecklad affärsplattform. Du börjar med de grundläggande funktionerna och kan senare lägga till fler avancerade tjänster som behövs, säger Fortums Markus Hökfelt.

Om Vasakronan
Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Många av fastigheterna är belägna i kluster. Portföljen består av 185 fastigheter med en total yta på 2.500.000 kvadratmeter, värderad till 95 miljarder kronor. Antalet anställda är 350.
Miljö och klimatarbete är högt prioriterat. Vasakronan är ett klimatneutralt företag och är certifierad enligt ISO 14001. Vasakronan var också Sveriges första fastighetsbolag att erbjuda gröna hyresavtal och gröna kontor.
Vasakronan ägs gemensamt av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna.

Om Fortum Charge & Drive
Charge & Drive är verksamt i Norge, Island Sverige och Finland. Totalt består nätverket i de nordiska länderna av nästan 350 anslutna smarta laddare andra kvartalet 2015. Företag som Nissan, Renault, BMW, VW och McDonalds har valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive.

Mer information
Tobias Henmark, Sales & Marketing Director, Fortum Charge & Drive Sweden, tfn +46 72 570 1853, e-post: tobias.henmark@fortum.com