Vaskar vi en av våra främsta konkurrensfördelar?

Krångede_07

Vattenkraften är ständigt föremål för diskussion. Samtidigt är den genom sin storlek helt avgörande för ett helt förnybart energisystem. Tänk bort hela eller stora delar av vattenkraften och du tänker samtidigt bort det förnybara energisystemet. Samtidigt behöver även vattenkraften utvecklas och sällan har möjligheterna varit så goda som när behovet av effekt ökar kraftigt på bekostnad av total energiproduktion. Problemet är lagstiftningen inte på långa vägar hänger med. Därför spiller vi bokstavligen bort nyckeln till ett hållbart förnybart energisystem.

Hur kan regelverk och domstolstolkningar komma i balans med vattenkraftens roll i ett helt förnybart energisystem?

Vattenkraften: spills konkurrenskraften bort? – tisdag 5 juli kl 11.00-12.00