Vattenkraften är navet i det svenska energisystemet – men finns förutsättningarna för att fortsätta vara det?

Fortum presenterade idag sin Energy Review med fokus på vattenkraftens förutsättningar vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. I fokus står en miljölagstiftning som behöver moderniseras och den svenska tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv som skapar problem helt i onödan. Tillsammans med ett skattesystem där minst 70 % av driftkostnaderna utgörs av skatt är situationen allvarlig.

– Vi ser med stigande oro på hur illa den faktiskta tillämpningen av regelverk och lagstiftning rimmar med de politiska ambitioner som finns för vattenkraften och utbyggnaden av väderberoende produktion, sade Per Langer, vd Fortum Sverige.

I rapporten konstateras att vattenkraften utgör navet för i det nordiska kraftsystemet och att dess förmåga att reglera annan produktion är unik – inget annat förnybart kraftslag klarar av det. Vattenkraften är möjliggöraren för energiomställningen i och med att den är helt avgörande för att möta effektfrågan som uppstår i ett system med väderberoende produktion. Det innebär att vattenkraften även är helt avgörande för att klara klimatutmaningarna. Med exempel från både Finland och Sverige visar rapporten hur flera av de utmaningar svensk vattenkraft står inför är en direkt konsekvens av inrikespolitiska beslut och rättsliga tillämpningar. Har vi råd med detta?

-Sverige kan lära av Finland, där ramvattendirektivet tillämpas på ett sätt som både tar hänsyn till den biologiska mångfalden och vattenkraften och där har vi ett skatteuttag som direkt gynnar lokalsamhällena och där skatten är på en nivå som gör det möjligt att bedriva verksamheten även i tider med låga elpriser sade Simon-Erik Ollus, chefekonom på Fortum.

Fakta om rapporten
De viktigaste slutsatserna i Energy Review är att vattenkraften utgjort ryggraden i det nordiska energisystemet genom att tillhandahålla hälften av energiproduktionen. I framtiden kommer vattenkraftens roll att bli ännu viktigare, men då allt mer genom att säkerställa balans i systemet och erbjuda säker energitillgång.

Ett skifte från energifokus till tillgänglig effekt bygger energiomställningen till än mer förnybart, genom att garantera att energin finns när den behövs och på så sätt möjliggöra för mer väderberoende kraft.

I rapporten listas ett antal konkreta åtgärder som Sverige och de övriga nordiska länderna bör göra:

  • Revidera tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv
  • Särbehandla inte energislag (Miljölagstiftning, beskattning och styrmedel bör vara energislagsneutrala)
  • Modernisera miljöbalken så att den också tar hänsyn till globala miljöproblem
  • Möjliggör underhåll av existerande vattenkraftverk
  • Modernisera existerande vattenkraft för ökad effekt
  • Möjliggör ny, modern vattenkraft i redan utbyggda älvar

För mer information kontakta:

Per Langer, VD Fortum Sverige, tfn 070-344 57 09 (assistent)
Simon-Erik Ollus, Chefekonom Fortum, tfn +358401790166
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45