Vattenkraftverket i Dönje öppnas upp för allmänheten

Lördagen 19 maj öppnar Fortum upp portarna till Dönje vattenkraftverk. Allmänheten bjuds på fika och rundvandring på anläggningen som uppfördes redan 1953 och som generar en årsproduktion motsvarande elanvändningen hos ca 17 500 eluppvärmda småhus.

Dönje kraftstation är idag en av 25 större anläggningar längs Ljusnan, och en av åtta kraftstationer i Bollnäs kommun. Dönje har normalt sett en årsproduktion på 390 GWh per år, vilket motsvarar elanvändningen hos ca 17 500 eluppvärmda småhus.

Vattenkraftverket i Dönje började byggas under tidigt 1950-tal och stod klart 1953. Området kring Dönje var då ett hem för flera stora industrier som nu är en del av kulturhistorien.

-Det är över ett halvt sekel sedan invigningen av Dönje kraftstation, och än idag är anläggningen i fullt bruk. Kraftstationen är viktig för elproduktionen i Sverige, men har även ett kulturhistoriskt värde. Det är därför särskilt roligt att öppna upp Dönje kraftstation för allmänheten, säger Bertil Planeskog, anläggningsansvarig för Dönje vattenkraftverk.

Bollnäs Kommun kommer att vara på plats under Öppet hus för att presentera Bollnäs kommuns fördjupade översiktsplan med fokus på Bollnäsströmmarna.

Fortums Öppna hus är populära evenemang som brukar locka stor publik. Förra året kunde allmänheten besöka vattenkraftstationerna i Linnvasselv, Avesta och Sveg. 2018 inleds Öppna hus i Dönje 19 maj. Därefter följer Ljunga 2 juni och Gullspång 16 juni.

Dörrarna är öppna mellan 11.00-14.00, ingen föranmälan krävs.

För mer information kontakta gärna:
Desirée Hylander, projektledare, 070-268 5132
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45