Vem köper du din el av i morgon?

 

Strategy

Det går att rada upp bransch efter bransch där digitaliseringen inneburit att helt nya tjänster och aktörer på kort tid kommit att dominera marknaden. Inom energibranschen har det diskuterats och utretts på alla ledder utan att de riktigt distruptiva lösningarna, de som skriver om marknadslogiken, ännu har växt fram. Men det är på väg. Frågan är – vad innebär det konkret ur kundperspektivet?

En kundnära fråga är den om integriteten. När allt är uppkopplat kommer också informationen om när du sätter på tvättmaskinen att finnas där. Vem äger den informationen och vem får agera på den? Det är frågor som politiken kommer att behöva hantera.

Vi samlar därför representanter från de politiska ungdomsförbunden med några av våra unga stjärnskott inom affärsutveckling tillsammans med Fortums koncernchef Pekka Lundmark. Tillsammans diskuterar de hur den ljusnande och uppkopplade framtid ser ut. Och om de traditionella elhandelsbolagen ens kommer vara en del av den?

Digitaliserad energi – måndag 4 juli kl 11.00-12.00