”Vi måste sätta ett pris på koldioxid”

Deltagare, talare och arrangörer av Energidagen i Karlstad
Från vänster: Jens Bjöörn, Fortum Isadora Wronski, Greenpeace, Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi, Kjell Jansson, Dala Vind, Peter Olsson, Stora Enso, Birgitta Resvik, Fortum, Bengt Johansson, Fortum, Nils Andersson, f.d. vd på Kraftverksföreningen och Mats Preger, Karlstads Energi.

Med ett överhängande klimathot och ett osäkert politiskt läge – hur ska framtidens energisystem se ut? Det var temat när energibranschen, politiker och industrin möttes i Karlstad den 12 mars.– Vi måste ta i och vara mer visionära. I Tyskland är energieffektivisering en folksport och både Tyskland och Danmark har mer ambitiösa klimatmål än vad vi i Sverige har, inledde Isadora Wronski, talesperson i energi- och klimatfrågor på Greenpeace Sverige.Hon var en av nio föreläsare under dagen i Karlstad som hade temat ”vision mot verklighet i den framtida energiförsörjningen”.  Svensk Energi var arrangör tillsammans med Fortum och just klimatfrågan låg i fokus för de flesta av föreläsarna. Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion,  lyfte fram företagets vision om en solekonomi.
– I dag är det inte så lönsamt med exempelvis sol- och vågkraft – men vi tror att det kommer vara det i morgon. Vi ser en utveckling mot mer småskalig produktion.

En lite annan syn hade Nils Andersson, i dag konsult men med ett långt förflutet inom kraftbranschen.
– Vi kan inte låsa fast oss vid förnybart. Ett nytt kolkraftverk minskar till exempel utsläppen dramatiskt om det ersätter ett gammalt.

Den politiska styrningen, eller snarare bristen på den samma, var också återkommande hos föreläsarna. Alla var överens om att det behövs tydliga riktlinjer, både nationellt och inom EU. I framtiden kommer vårt svenska elnät sannolikt vara hopkopplat med stora delar av Europa och då måste det finnas ett fungerande regelverk för exempelvis utsläppsrätter.

– Vi måste sätta ett korrekt pris på koldioxid. I dag är det alldeles för billigt, ett ton kostar väl inte ens en hundring? sa Nils Andersson.

– Som en cappucino ungefär, konstaterade Isadora Wronski från Greenpeace med ett snett leende.

– Det borde vara en tusenlapp, replikerade Nils Andersson.

Bengt Johansson, ansvarig för affärsutveckling på Fortum Distribution, pratade om svårigheten att kombinera samhällets förväntningar och möjligheten att attrahera kapital med att få acceptans från kunden.

Bengt Johansson, Fortum

– Det finns en konflikt där. Ibland styr politiska ambitioner förbi kundernas behov. Ett exempel är frågan om alla kunder ska ha samma leveranssäkerhet? Är det vettigt att en stugägare som inte ens varit i sitt sommarhus ska få samma avbrottsersättning som den som drabbas i sitt hem?

Diskussionen blev även het när konkurrensfrågan kring biobränsle kom upp. Peter Olsson från Stora Enso menade att elcertifikaten driver upp priset på massaveden. Mats Preger från Karlstad Energi, som just nu bygger en ny bioanläggning för runt en miljard kronor, hävdade bestämt att så är inte fallet längre.

– En ny infrastruktur har byggts upp och vi kommer köpa bränsle för 150 miljoner kronor varje år från den lokala skogsindustrin, fastslog Mats Preger.

Under dagen hördes också Gun Åhrling-Rundström, vattenkraftsansvarig på Svensk Energi och Kjell Jansson, vd på Dala Vind. Moderator var Birgitta Resvik från Fortum.