Vi släcker i Sverige och tänder i Afrika

På lördag klockan halv nio på kvällen släcks miljontals lampor i Sverige. Ungefär varannan svensk och hundratals miljoner andra människor runtom i världen uppmärksammar Earth Hour.  Earth Hour, som startade som en WWF-manifestation i Sydney för sex år sedan, är en viktig symbolhandling för att uppmärksamma världens miljöproblem.  Men vi måste också komma ihåg att det på jorden finns 1,5 miljarder människor som inte har tillgång till el över huvudtaget. Som inte kan släcka en lampa för de har aldrig haft någon. Bara i Afrika saknar sju av tio människor el. Samtidigt vet vi att tillgången på el är nödvändig för att vi ska kunna skapa en bättre och mer hållbar framtid för fler människor.  Omkring 2,7 miljarder använder sig fortfarande av ved och andra fasta bränslen.

Om vi ska kunna förse fler människor med el måste vi bli bättre på att ta hand om den förnybara energi som indirekt eller direkt kommer från solen.

Branschorganisationen Svensk Energi har utmanat företagen i elbranschen att uppmärksamma denna fråga och i stället lysa upp på rätt sätt. Därför har Fortum som en del av Earth Hour valt att lysa upp tillvaron för skolbarn i Afrika. Genom organisationen GIVEWATTS delar Fortum ut 100 solcellslampor till skolor i områden i Kenya och Uganda där det saknas teknisk infrastruktur. Lamporna delas ut till skolorna och lånas ut till skolbarnen för att de ska ha bättre möjlighet att göra sina läxor efter mörkrets inbrott. Dessa solcellslampor är ett litet men bra exempel på rätt teknik på rätt plats. Målet är att lamporna i förlängningen formar barnens syn på energi och på hur ett hållbart energisystem på sikt kan byggas upp i deras land.  Vi vet att tillgången på el är nödvändig för att dessa barn ska få en bättre och mer hållbar framtid.

Lösningen är inte alltid att släcka ner.  I vissa delar av världen behöver vi tvärtom tända upp. Men vi behöver göra det på rätt sätt, med rätt energi.

Mer information om projektet med Givewatts >>

P.S. Kenya är ett av de länder i världen där man har insett att tillgången på miljövänlig energi är en del av framtiden. Därför experimenterar landet bl.a. med geotermisk energi för att bygga upp välfärden på sikt, vilket du kan läsa mer om här https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/kenya.