Vi tänder där det idag inte finns en lampa att släcka

Det är ett långt större problem att sakna el och ljus än att inte släcka lampan hemma. Det handlar naturligtvis om grundläggande välfärdsvinster som elen ger – förbättrad hälsa och utbildning. Men ett samhälle som går på el är också avsevärt mycket mer energieffektivt och har betydligt bättre möjligheter att utvecklas hållbart. Fast fortfarande saknar nästan 1,3 miljarder människor tillgång till el.

Inför årets upplaga av Earth Hour har mobiliseringsarbetet dragit igång på bred front. Från Fortums sida vill vi bara påminna om att den symboliska handlingen, att släcka lamporna i en timme, kanske framförallt visar på vilken betydelse ljuset och elen har i ett modernt samhälle. Det är däremot lättare än någonsin att ge ett skolbarn och dess familj en ljusare framtid. Genom samarbetet med GIVEWATTS har de svenska elföretagen inför Earth Hour 2014 bidragit till en ljusare framtid för 2000 kenyanska skolbarn och deras familjer. De ska bli fler.

En sjättedel av jordens befolkning är idag hänvisade till lösningar som fotogenlampor eller öppen eld för att få tillgång till ljus när solen inte lyser.  Det är dyrt, ger dåligt ljus och är hälsofarligt. I många länder skulle det krävas enorma investeringar för att ge tillgång till el på ett traditionellt sätt. Med hjälp av småskalig elektrifiering, antingen med lokala lösningar eller genom initiativ som GIVEWATTS med sollampor, kan vi tillsammans åstadkomma viktiga förbättringar som dramatiskt reducerar hälsoriskerna, förbättrar studieresultaten för skolbarnen och samtidigt gör att familjerna inte längre behöver lägga uppåt 60 procent av inkomsten på bränsle. Vi kan kort och gott ge dessa skolbarn, och deras familjer, en ljusare framtid.

Till årets Earth Hour ger vi hundra lampor. Vi hoppas att vi kan inspirera dig att också bidra till GIVEWATTS. Du kan bidra med en del av en lampa, en hel eller flera stycken.