Vi vågar ta debatten i Almedalen

Fridlys vattenkraften, Framtidens röster om energi, Vem tar ansvaret när batterierna är slut? Vägar och irrvägar till energieffektivisering. Det är rubrikerna på våra fyra seminarier som vi anordnar i Almedalen i år.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till inspirerande och utmanande möten. Tillsammans vill vi lyfta och diskutera ämnen kring energi och våga ta ställning i frågor som bidrar till att förverkliga vår vision om en framtida solekonomi. Läs mer om seminarierna nedan och anmäl dig gärna här.

Vi träffas på båten M/S Blue Charm som kommer att ligga nere i hamnen, kajplats 10. Fortumbåten blir vårt ”energicentrum” och utöver seminarier kommer vi både ha möten, utställningar, och ”Open ship”; ett tillfälle att träffa oss under avslappnade former samtidigt som vi bjuder på ett energitillskott.

Kom till våra seminarier i Almedalen

Seminarieprogram

Samtliga seminarier är på M/S Blue Charm, kajplats 10.
Moderator för samtliga seminarier är Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter på Fortum.

Måndag 1 Juli kl. 15.00- 16.30

Framtidens röster om energi

I vårt arbete med att försöka skapa ett mer hållbart samhälle gäller det att göra rätt val. Vi som energibolag behöver få en bättre insikt i hur nästa generations beslutsfattare tänker kring energi-, och klimatfrågor. Vi arbetar för att all energi i framtiden skall komma från solen, antingen direkt eller indirekt. Vi kallar detta för en resa mot en solekonomi, men det är en resa vi inte kan göra ensamma utan vi behöver ett brett engagemang. Vi vill höra många olika synpunkter, inte minst från de som skall fatta besluten och vara med länge på resan.

Därför vill vi bjuda in framtidens beslutsfattare att diskutera ”framtiden energi- och klimatpolitik i Sverige, Europa och globalt”. I den diskussionen får ungdomsförbundens syn på vad som krävs av politiken respektive företagen, av institutioner respektive marknader. Hur ser visionerna ut, vad skiljer och hur når vi dit?

VD:ar från näringslivet får möjlighet att lyssna på visionerna och göra korta kommentarer, vilket utgör grunden för samtalet.

Deltagare; Rasmus Törnblom, MUF, Ellinor Eriksson, SSU, Lorentz Tovatt, Grön Ungdom, Linda Nordlund, LUF, Karin Fälldin, CUF, Johan Söderström, VD ABB, Per Langer, VD Fortum Sverige, Pernilla Ström, småföretagare och journalist.

Tisdag 2 Juli, kl 11.30- 13.00:

Fridlys vattenkraften

Kan vi använda våra rika naturtillgångar på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt? Ä det viktigt för vår framtid?

Vattenkraften, gruvnäringen och skogsbruket/skogsindustrin pressas från många håll, från samhället och politiken, från aktionsgrupper och opinionsbildare.

Det finns krav finns på att återställa älvar och åar som varit reglerade sedan 1700-talet. Återställa till vad? Kommer det någonsin att kunna bli som förr? Vill vi det? Vattenkraften pressas av nya lagar och direktiv och av skatteglada politiker. Vilken roll ska vattenkraften spela i framtidens energisamhälle? Vem vill satsa och effektivisera?

Det finns krav finns på att inga nya gruvor eller mineralfyndigheter ska öppnas. Vad kommer det att leda till? Hur ska indierna få sina kylskåp och hur konstrueras morgondagens Iphones?

Skogsbruket har slutat med besprutning, avverkningen sköts så att den biologiska mångfalden bevaras. Nu står skogens sociala kvaliteter på dagordningen. Vilka är de? Och för vem?

Ett seminarium om våra råvaror vattnet, gruvorna och skogen som byggde det Sverige vi känner idag och är grunden för vår välfärd

Paneldiskussion: Göran Johnsson, tidigare ordförande IF Metall, Björn Risinger, GD Havs- och vattenmyndigheten, Isadora Wronski, talesperson i energi- och klimatfrågor, Greenpeace, Stefan Nyström, ordförande Sportfiskarna, Jens Bjöörn kommunikationschef vattenkraft Fortum Sverige, Börje Vestlund (S), Marie Wickberg, stabschef hos Annie Lööf, representant från Holmen.
näringsdepartementet,.

Onsdag 3 Juli 11.30- 13.00:

Vägar och irrvägar till energieffektivisering

De närmaste åren kommer Sverige att behöva fatta beslut kring lagar och regelverk för att nå EUs gemensammas mål för energieffektivisering.

En mängd olika delbeslut ska samverka till en rationell och sammanhållen syn på hur vi bygger och renoverar våra fastigheter samt vilka energisystem och uppvärmningsformer vi ska ha i framtiden. Besluten har stor inverkan på Sveriges förutsättningar att bygga energieffektivt och samtidigt nå uppsatta klimat- och miljömål.

Fortum Värme bjuder in till ett seminarium om ”vägar och irrvägar till energieffektivisering”, där vi försöker få svar på några centrala frågor: Styr dagens regelverk mot effektiv resurshushållning? Har vi regelverk för energisnåla och hållbara hus, eller riskerar vi att elda för kråkorna? Vilka styrmedel skulle bäst främja energieffektivt byggande?

Deltagare: Anders Sjelvgren, Boverket; Åse Togerö, utvecklingsledare på miljöstaben, Skanska Sverige, Ulrika Jardfeldt, VD Svensk Fjärrvärme, Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet, Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Torsdag 4 Juli kl. 10.00- 11.30:

Vem tar ansvaret när batterierna tar slut?

Kina har bestämt att det år 2020 ska rulla 5 000 000 elbilar. I Sverige växer en infrastruktur för elbilar fram i allt snabbare takt. Det framstår som självklart att vi i framtiden inte kan använda tre fjärdedelar av vår oljeimport till transporter, om vi vill minska CO2-utsläppen. Elektriciteten kliver fram för att spela en avgörande roll inom transportsektorn.

Vem tar ansvaret när batterierna tar slut?

Kina har bestämt att det år 2020 ska rulla 5 000 000 elbilar. I Sverige växer en infrastruktur för elbilar fram i allt snabbare takt. Det framstår som självklart att vi i framtiden inte kan använda tre fjärdedelar av vår oljeimport till transporter, om vi vill minska CO2-utsläppen. Elektriciteten kliver fram för att spela en avgörande roll inom transportsektorn.

Men vilken roll kommer elen att spela, och hur kommer det att gå till. Kommer man i framtiden köpa sin bil från ett elhandelsbolag precis som man idag köper sin telefon från en teleoperatör, eller kommer EU att bestämma vägens sträckning? Vilken är elbiltillverkarnas vision för nästa generations transporter, och är den realistisk?

Alla vet vilken väg vi har börjat åka på, men vem har ansvar för den nya infrastruktur som behövs, och vem bygger den? EU? Nätägarna? Elhandlarna? Fordonsindustrin? Staten? eller kommunerna?

Paneldiskussion: Mattias Bergman vVD National Electric Vehicle Sweden, Pernilla Baralt, stf chef EU-Kommissionen i Sverige, Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala kommun, Jakob Lagerkrantz, Gröna bilister, Emilia Käck, affärsutvecklare, nya affärer, Fortum, Thomas B Johansson, ordf Utredningen för fossilfri fordonsflotta.

***

Om det är något eller några av seminarierna som du vill gå på, anmäl dig gärna här.

Håll utkik här på bloggen om vad vi mer hittar på inför och under Almedalsveckan och följ oss gärna på Twitter.

Vi ses i Almedalen!

Per Langer, VD för Fortum Sverige träffar du i Almedalen

Per Langer, VD Fortum Sverige