Viktigt att våra kunder får korrekt information om elnätsavgifterna

 

Den 5 maj presenterade Energimarknadsinspektionen, Ei, en sammanfattning av sin årliga rapport där de jämfört nätavgifterna per den 1 januari 2014 med 2013 års motsvarande siffror. Tyvärr riskerar jämförelsen bli förvirrande för våra kunder. Korrekt information är att Fortums nätavgifter har varit oförändrade under perioden, undantaget Stockholm. För Stockholm genomförde vi den 1 januari sista steget av utjämningen mellan våra olika elnät i Storstockholm. Det innebär att vi gjort en omfördelning av den totala avgiften mellan de olika kundgrupperna för att få en mer rättvis fördelning.

– Arbetet med att samredovisa kunderna i Stockholm har skett stegvis över flera år och 1 januari 2014 tog vi sista steget. I övriga nätområden har vi inte haft några prisförändringar alls under 2013, säger Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig för elnäten inom Fortum Distribution.

Fortum har fyra olika elnätsområden, s.k. lokalnät i Sverige; Västra Svealand, Västkusten, Södra Norrland samt Storstockholm. I de tre första har elnätsavgifterna varit helt oförändrade. Den samredovisning av olika elnätsområden i Stockholm som slutfördes under perioden betyder i praktiken justeringar såväl uppåt som nedåt beroende på vilken kundgrupp det handlar om, men inte någon avgiftshöjning totalt.

– Det är viktigt för oss att våra kunder får korrekta uppgifter om elnätsavgifterna och att de, om de har frågor, vänder sig till oss så att vi kan förklara och ge dem korrekt information, säger Bengt Johansson.

Den slutförda samredovisningen i Stockholm innebär att elnätsavgiften för en lägenhetskund ökat med 110 kr/år, eller 8,6 %, medan en villägare med 20A och 20 000 kWh/år får en sänkning med 817 kr/år, eller -10,3%, detta inklusive moms.

För mer information, kontakta gärna:
Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig på Fortum Distribution, tel 070-654 11 97
Anna Lidberg, kommunikationsansvarig på Fortum Distribution, tel 070-215 96 26