Vill du bli en av oss?

Vi behöver rekrytera 30-40 duktiga medarbetare bara i år, dels för att vi höjer investeringstakten, men också för att i samma takt som erfarenheten växer hos mina kollegor så ökar även deras medelålder. Vi behöver skickliga projektledare, nätdesigners, analytiker och projektcontrollers. Det är vi som bokstavligt planerar, bygger och underhåller de nät som ska hantera omställningen av energisystemet och den massiva tjänsteutveckling som väntas inom energisektorn. Visst verkar det spännande?

Hela energibranschen står inför stora rekryteringsbehov under de kommande åren eftersom vi, precis som många andra branscher, har många medarbetare som närmar sig pensionsåldern. Branschorganisationen Svensk Energi har i en rapport gjort en prognos som visar att närmare 8000 nya medarbetare behövs fram till 2016. Även Vinnova konstaterade i en rapport som kom släpptes i  juni förra året att energibranschen står inför en allvarlig brist på personer med rätt kompetens.

I Karlstad samarbetar vi med kommunen tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga vetenskapsakademien med både de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga lärarna för att på sikt höja intresset för energifrågorna. Men det är som sagt på sikt. Branschen har från sin sida tillsammans med de norra universiteten utvecklat en distansutbildning för högskoleingenjörer. Det är två exempel på insatser som vi gör. Men dessa insatser till trots så är det bra läge för dig som har en relevant bakgrund.

Jag tror att vi behöver bli bättre på att förklara alla de möjligheter som öppnar sig för personer med rätt utbildning och vad det faktiskt innebär att jobba hos oss. Vi fortsätter att vädersäkra elnäten på landsbygden, vi bygger ut och moderniserar elnätet i Stockholm så att staden kan fortsätta växa, och vi ser även stora behov av att bygga ut och bygga om nätet för att klara av att ansluta ännu mer förnybar elproduktion. Det är många projekt som ska ledas och genomföras i tid och inom budget, med andra ord många möjligheter att växa och utvecklas.

Vi har nu precis lanserat en rekryteringskampanj med målet att vi ska bli ytterligare 30-40 duktiga medarbetare bara i år. Tjänsterna är placerade på våra kontor i såväl Stockholm som Karlstad, Kungsbacka och Arbrå. Jag tycker att det är fantastiskt kul att vi har möjlighet att växa. Har du blivit lite nyfiken på tjänsterna så hittar du dom på www.fortum.se/distribution.

Johan Lindehag, vd Fortum Distribution