Vill du välja hur din el ska produceras?

Vi vill att våra kunder ska kunna välja hur de vill ha sin el producerad och därför erbjuder Fortum ett brett utbud av miljöval, dvs. olika typer av energikällor som elen produceras med. Oavsett om man som kund gör ett eget val eller inte så får man hos oss enbart el som producerats med energikällor som inte bidrar till växthuseffekten.

Ibland får vi frågor från våra kunder om vad deras val egentligen innebär. Så här fungerar det; genom att göra ett aktivt val kan man som kund visa energibranschen åt vilket håll man vill att energiproduktionen ska gå. Förändringar till förmån för miljövänlig produktion på grund av att du som kund väljer förnybar eller miljömärkt el sker gradvis, men på längre sikt styr efterfrågan utbudet och investeringarna mot en hållbar energiproduktion. Detta är ju också hela idén med miljömärkta produkter – att genom aktiva val styra en marknad mot en önskad förändring genom att utnyttja konsumentkraften man har som kund.

I praktiken innebär ditt val av miljömärkt el att vi köper in motsvarande mängd el som är producerad på det sätt som du valt (vind/vatten/kärnkraft). Förbrukar du exempelvis 20 000 kWh/år, köper vi in samma mängd miljömärkt el och som därmed måste produceras. Ju mer miljömärkt el som produceras till den gemensamma nordiska mixen desto mindre blir den totala negativa miljöeffekten. För vissa av energislagen (exempelvis vatten) finns det redan idag en stor volym som räcker till många aktiva val medan det för andra (exempelvis vind) kan bli en brist och då blir kundernas efterfrågan en investeringssignal för energiproducenterna.

Vårt baserbjudande är kärnkraft. Om man som kund vill göra ett eget val så erbjuder vi sedan länge vattenkraft eller en mix av vind- och vattenkraft som dessutom är märkt med Bra Miljöval.

Nu ökar vi utbudet ytterligare och ger våra kunder möjligheten att, from 1 september, välja el som producerats med vindkraft. Vindkraften som energikälla är förnybar och bidrar inte till klimatförändringen. Vi köper vår vindkraft från Norge och vi garanterar att när våra kunder väljer el producerad med vindkraft så köper vi in motsvarande mängd el som är producerad med detta energislag. Den kraftproducent som står bakom vindkraften förbinder sig att minst producera lika stor volym som vi har köpt för våra kunders räkning.

Se våra erbjudanden på fortum.se.