Ytterligare ett steg mot en reglerad gasmarknad

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om förtydliganden i naturgaslagen där det  tydligt ska framgå att lagen ska tillämpas på alla naturgasledningar i Sverige.

I praktiken innebär det att även AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads dotterbolag Stockholm Gas kommer att omfattas av den nya lagen. Därmed kommer Energimarknadsinspektionen att få bättre möjlighet att utöva tillsyn över det stadsganät som finns i Stockholm. Stockholm Gas kommer också att bli den som ansvarar för balansavtalen enligt regelverket och för den ekonomiska avräkningen mellan gasleverantörerna. Lagändringen föreslås träda i kraft fullt ut den 1 januari 2015

– Propositionen är väntad och positiv för kunderna. Vi anser att vi redan idag har en skälig prissättning men förändringen i lagen innebär att en Energimarknadsinspektionen kommer att övervaka våra nättariffer och kunderna kan känna sig trygga med att de är skäliga, säger Cecilia Hedqvist, VD på Stockholm Gas.

-Vi har ett intensivt år framför oss. Mycket måste vara på plats när lagstiftningen träder i kraft och tiden är knapp. Det finns ingen verksamhet inom energiområdet som har fått så kort tid på sig för att införa en helt ny reglering, men vi ska göra vårt yttersta för att lyckas, säger Cecilia Hedqvist, VD på Stockholm Gas.

Om Stockholm Gas
Stockholm Gas AB levererar stadsgas i ett 60 mil långt stadsgasnät och förser privathushåll, restauranger och industrier med stadsgas. I ett 4 mil långt fordonsgasnät levererar vi biogas till bussdepåer, tankstationer, privathushåll och restauranger i Hammarby Sjöstad och till vår tankstation på Arlanda. Sedan ett par år tillbaka pågår en omfattande modernisering av stadgasnätet, där gamla rör byts ut mot nya genom sk ”lining”. Stadsgasnätet är redan idag förberett för biogas och andelen biogas kommer att öka i takt med att tillgång och produktion av biogas ökar. Vår vision är att stadsgasnätet i framtiden ska bestå av biogas. Det kallar vi grön gas.